Návrh vstupního prostoru muzea přímo navazuje na současný hlavní vstup. Návrh tvoří prostor prodejny a přístřešek, který vede od vrat k objektu. Prodejna má dva vstupy: hlavní — který navazuje na hlavní pěší tahy a letní vstup. Tvoří je skleněné velkoformátové otočné dveře, které jsou otevíravé do dvoru muzea a umožňují propojení interiéru přístavby s exteriérem — nádvořím.

Přehřívání interiéru je zabráněno pomocí plechových lamel. Nově navržená budova je odskočena od původní staré zástavby z důvodu zdůraznění kontrastu — historického s moderním. Stěny jsou z velkoformátového skla, v šatně je navrženo matné sklo. Nosná konstrukce je z ocelového skeletu. Budova je z části zastřešena trapézovým plechem, z druhé části blíže k nádvoří je zasklená. Dispozice je členěna do několika provozů — prodejna, recepce, šatna a výstavní prostor, který je malou ochutnávkou toho, co se posléze odehrává v muzeu — shora i z boku nastíněn lamely. V prostorách prodejny jsou skleněné police, nenarušující tak prosklenou fasádu.
Návrh vstupního
prostoru muzea Kampa
kontaktujte nás
duaslineas@gmail.com
+420739862237
+420721388683
Rádi s vámi probereme podrobnosti projektu a zodpovíme vaše dotazy