Projekt řeší návrh soubor sedmi objektů se společným prvním nadzemním podlaží, kde jsou situovány garáže a komerční plochy. Nad společné první nadzemní podlaží navrhuji domy o 2-3 podlažích s bytovými jednotkami. Vstupy do objektů jsou z platformy a společných prostor garáží v 1.NP. Solitérní bytové domy A, B a C, které se nacházejí blíže k náměstí mají samostatná schodišťová jádra.

Bytový dům D je uskupením dvou bytových domů (D1, D2), které jsou propojeny společným schodišťovým jádrem. Bytový dům E je dispozičně stejný jako D. V nejvyšším nadzemním podlaží u každého bytového domu jsou navrženy lodžie, které umožňují krásný výhled do okolí. Z jednotlivých bytových objektů je přístup na soukromé zahrádky a terasy, které se nachází na společné platformě.

Na platformě se nenachází pouze soukromé zahrádky, ale také zahrady s prostory ke společnému setkávání obyvatel areálu. Lodžie v nejvyšších patrech narušili tvarovou čistotu původního konceptu. Z důvodu zachování čisté architektonické hmoty bylo navrženo přetažení lodžií posuvnými panely z perforovaného plechu. Ostatní okna na fasádě jsou stíněna taktéž posuvnými děrovanými plechy, což umožňuje variabilitu fasády. Stíníc panely na oknech zároveň lehce „rozbíjejí“ pevný řád a dodávají fasádě život.
Soubor bytových
domů Rakovník
kontaktujte nás
duaslineas@gmail.com
+420739862237
+420721388683
Rádi s vámi probereme podrobnosti projektu a zodpovíme vaše dotazy