Řešené území se nachází v Praze v městské části Smíchov. Po letech plánování se začne brzy Smíchov měnit.
Vybraná lokalita je také známá symboly industriální éry - železničním mostem a továrnou Staropramen. Zároveň významným historickým prvkem v panoramatických pohledech je kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Navrhovaný koncept reaguje na systém podélné zástavby ulici Strakonická a zároveň opakuje morfologický tvar břehu Vltavy. Navrhovaná zástavba je uzavřena vůči rušné silnici Strakonická a naopak se otevírá na východ k náplavce a Vyšehradu.

Strakonická je doplněna doprovodnou bariérovou zelenou alejí a uvnitř zástavby je navržen park. Dále je v návrhu vytvořeno ohnisko pěších tras - centrální náměstí s výhledem na Vyšehrad. Z území lze přestoupit na zelenou náplavku podél břehu Vltavy, která má meeting point a občerstvení u stávajících historických budov u železničního mostu. Podlažnost jednotlivých objektů se odvíjí od okolní zástavby - podél Strakonicky domy navazují na historickou zástavbu, spojující bloky mají nižší podlažnost a zahrádky nahoře. Solitérní domy v parku mají různou podlažnost. Materiálově sjednocená cihlová fasáda je tvořena pomocí modulového systému, které evokují městský charakter budovy. Solitérní domy v parku a domy podél ulice Strakonická však působí odlišně – díky různé barevnosti cihel. Industriální charakter balkonů a materiálového řešení odkazuje na blízkost železničního mostu a brownfieldu.

Potřebou propojit (opticky i funkčně) nový hlavní pěší vstup do území s orientačním bodem Vyšehradu vzniká průchod objekty podél silnice před ulicí na Plzeňce. Spojení ulici Strakonická a hlavního náměstí zlepšuje průchodnost celého území a celá centrální část se tak stává přehlednější. V vysokých domech poslední podlaží je řešeno jako ustupující z důvodu umístění terasy pro luxusní byty 4+kk. Ve 3 podlažních blocích podél silnice střechy jsou řeseny jako zelené s umístěním společné terasy pro obyvatele.
Obytný komplex: Smíchovské předmostí železničního mostu
kontaktujte nás
duaslineas@gmail.com
+420739862237
+420721388683
Rádi s vámi probereme podrobnosti projektu a zodpovíme vaše dotazy